Bộ Wicker WS039

(2 đánh giá của khách hàng)

  • Table: 140 x 85 x 71cm
  • Chair: 74 x 67 x 78cm
  • Bench: 180 x 67 x 78cm
  • Stool: 44 x 44 x 36cm